Կրթական ծրագրեր

Կրթական ծրագրեր

Ինտերակտիվ կրթական ծրագրեր

  

Այցելուներին արվեստին մոտեցնելու, նրանց մոտ թանգարան այցելելու մշակույթ ձևավորելու նպատակով Հայաստանի ազգային պատկերասրահում կազմակերպվում են ինտերակտիվ էքսկուրսիաներ: Էքսկուրսիաները ստեղծվում, իրականացվում և գնահատվում են ՀԱՊ-ում հատուկ մասնագիտական խմբի կողմից, որը ներառում է հոգեբան, արվեստաբան, թանգարանային մանկավարժ։ Մասնագիտական թիմը հաշվի է առնում յուրաքանչյուր թիրախային խմբի տարիքային առանձնահատկությունները, հետաքրքրությունները, ինտելեկտուալ մակարդակը և այլն:
2008թ. ՀԱՊ-ում մշտական ցուցադրության կամ ժամանակավոր ցուցահանդեսների շուրջ ստեղծվել են 20 ինտերակտիվ էքսկուրսիաներ։
Մշտական ցուցադրության տարբեր հավաքածուների և ստեղծագործությունների համար ստեղծված էքսկուրսիաներն առաջարկում ենք վարել նախակրթարանների և դպրոցների սաների համար:
ԴԱՍԱԿԱՆ ԷՔՍԿՈՒՐՍԻԱՆԵՐ
Ավանդաբար կազմակերպվում են էքսկուրսիաներ տարիքային և մասնագիտկան բոլոր խմբերի համար՝ ինչպես տեղացիների, այնպես էլ, զբոսաշրջիկների։ Այցելուների նախասիրությունների համաձայն՝ դրանք կարող են լինել ընդհանուր, ակնարկային, ըստ բաժինների։ Էքսկուրսիոն ծառայությունները մատուցվում են հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն և իտալերեն լեզուներով։ Էքսկուրսիաների տևողությունը կարող է լինել 60-90 րոպե։
 

                                                      

Սասունցի Դավիթ (գրաֆիկա) 

 

Ովքե՞ր - 6-8/18-10 տարեկան երեխաներ, մանկավարժի ուղեկցությամբ
Որտե՞ղ – 20-րդ դարի հայ արվեստի ցուցասրահ, 4-րդ հարկ
Խումբ - 10-15 մասնակից
Տևողություն – 50-60 րոպե

 

Այս թեմատիկ էքսկուրսիան ստեղծված է Հակոբ Կոջոյանի «Սասունցի Դավիթ» (1922թ.) ստեղծագործության շուրջ։ Նպատակն է մասնակիցներին ծանոթացնել հայկական էպոսի ստեղծման պամությանը, վերլուծել Սասունցի Դավթի կերպարը։ Մասնակիցները կծանոթանան նաև գրաֆիկայի տեխնիկային։
Էքսկուրսիայի ինտերակտիվ հատվածում մասնակիցներին տրամադրվում են նկարի դրվագները։ Էքսկուրսավարը էպոսից ընթերցում է դրվագներին համապատասխան հատվածները։ Մասնակիցները պետք է գուշակեն, թե որ դրվագին է վերաբերվում տվյալ տեքստը։

 

 Վարպետի գույների աշխարհում (նատյուրմորտ) 

Ովքե՞ր - 6-12 տարեկան երեխաներ, մանկավարժի ուղեկցությամբ
Որտե՞ղ – Մարտիրոս Սարյանի ստեղծագործությունների ցուցասրահ, 5 հարկ
Խումբ - 10-15 մասնակից
Տևողություն – 40-50 րոպե

Վարպետ Մարտիրոս Սարյանի մի քանի ստեղծագործությունների մեկնաբանման և վերլուծության արդյունքում մասնակիցները ծանոթանում են նատյուրմորտի ժանրին: Յուրաքանրյուր տարիքային խմբի համար մշակվել է համապատասխան առաջադրանք՝ ելնելով նրանց տարիքային առանձնահատկություններից։ Փոքրերին հանձնարարվում է տրամադրված մրգերը, բանջարեղերնը, ծաղիկները կամ նատյուրմորտներում պատկերված այլ առարկաները գտնել կտավներում, իսկ մեծերը բաժանվում են 2 խմբի, նրանց հանձնարարվում է սեղանին դրված տարբեր առարկաներն (մրգաման, մրգեր, գործվածք, մոմակալ, ափսե, կարպետ և այլն) իրենց երևակայությամբ դասավորել այնպես, որ նմանվի իրենց ուսումնասիրած նատյուրմորտ ժանրի ստեղծագործություններին: Այսպիսով էքսկուրսիայի արդյունքում մասնակիցները տեղեկանում են նատյուրմորտի ստեղծման նախապատմությանը, հնարավորություն են ունենում զգալ նկարչի արվեստանոցի մթնոլորտը:
 

 

Ստեղծելով գիրքը

 Ովքե՞ր - 6-12 տարեկան երեխաներ, մանկավարժի ուղեկցությամբ
Որտե՞ղ - Հակոբ Գյուրջյանի ստեղծագործությունների ցուցասրահ, 0 հարկ
Խումբը - 10-15 մասնակից
Տևողություն – 40-50 րոպե

Այս յուրատեսակ էքսկուրսիայի նպատակն է մասնակիցներին ծանոթացնել գրքի ստեղծման ընթացքին և կառուցվածքին:
Էքսկուրսիայի ընթացքում երեխաները ծանոթանում են Հակոբ Գյուրջյանի ստեղծագործություններին, զարգանում է նրանց էսթետիկական ընկալումը, ստեղծագործականությունը և խմբում աշխատելու ունակությունները։ Ճանաչելով քանդակների հերոսներին՝ մասնակիցները հնարավորություն են ստանում ստեղծել նրանց մասնակցությամբ սեփական պատմվածքը կամ հեքիաթը:

Հովնաթանյանական կոլորիտ

Ովքե՞ր - 10-14 տարեկան երեխաներ, մանկավարժի ուղեկցությամբ
Որտե՞ղ - Հայ դասական արվեստի ցուցասրահ, 5-րդ հարկ
Խումբը - 10-15 մասնակից
Տևողություն – 50-60 րոպե


Էքսկուրսիայի նպատակն է մասնակիցներին ծանոթացնել Հակոբ Հովնաթանյանի արվեստին,19-րդ դարի Թիֆլիսի մշակութային կյանքին և հայերի մասնակցությանը դրանում, ինչպես նաև ծանոթացնել տարազի պատմությանն ու տեսակներին:
Էքսկուրսիայի վերջում մասնակիցները բաժանվում են 2 խմբի:Նրանց տրվում են տարբեր նյութեր ( կտոր, ուլունք, քարեր, ժապավեն և այլն ) :Մասնակիցները հնարավորություն են ստանում դրանք օգտագործելով ստեղծել տարազ - կոլաժ:

 

Խաղողի տոն

Ովքե՞ր - 6-12 տարեկան երեխաներ, մանկավարժի ուղեկցությամբ
Որտե՞ղ - Հակոբ Գյուրջյանի ստեղծագործությունների ցուցասրահ, 0 հարկ
Խումբը - 10-15 մասնակից
Տևողություն – 40-50 րոպե

Այս յուրատեսակ էքսկուրսիայի նպատակն է մասնակիցներին ծանոթացնել գրքի ստեղծման ընթացքին և կառուցվածքին:
Էքսկուրսիայի ընթացքում երեխաները ծանոթանում են Հակոբ Գյուրջյանի ստեղծագործություններին, զարգանում է նրանց էսթետիկական ընկալումը, ստեղծագործականությունը և խմբում աշխատելու ունակությունները։ Ճանաչելով քանդակների հերոսներին՝ մասնակիցները հնարավորություն են ստանում ստեղծել նրանց մասնակցությամբ սեփական պատմվածքը կամ հեքիաթը:
 

 Օլիմպոսի բարձունքում      

Ովքե՞ր - 7-8 տարեկան երեխաներ, մանկավարժի ուղեկցությամբ
Որտե՞ղ - Եվրոպական արվեստի ցուցասրահ, 8 - րդ հարկ
Խումբը - 10 -15 մասնակից
Տևողություն – 40-50 րոպե

Էքսկուրսիայի նպատակն է մասնակիցներին ծանոթացնել Անտիկ մշակույթին, հունահռոմեական դիցաբանությանը, ինչպես նաև զարգացնել էսթետիկական ընկալումը, ստեղծագործականությունը, սոցիալական հմտությունները։ Խաղին մասնակցելիս երեխաները սովորում են նոր տերմիններ, զարգանում է նրանց խմբային աշխատանքը, նախաձեռնողականությունը և այլն։
Մասնակիցների խումբը բաժանվում է 2/3 հոգուց բաղկացած խմբերի։ Նրանց տրամադրվում է եվրոպական հավաքածուից 8 արվեստի գործերի աղավաղկված լուսանկարներ և հանձնարարվում է գտնել բնօրինակները ցուցադրությունում։
Յուրաքանչյուր ստեղծագործության բացահայտումից հետո Էքսկուրսավարը նրանց ներկայացնում է որոշ մանրամասներ տվյալ ստեղծագործության վերաբերյալ։
 

 

Օլիմպոսի նվաճումը 

Ովքե՞ր - 7-8 տարեկան երեխաներ, մանկավարժի ուղեկցությամբ
Որտե՞ղ - Եվրոպական արվեստի ցուցասրահ, 8 - րդ հարկ
Խումբը - 10 -15 մասնակից
Տևողություն – 40-50 րոպե

Էքսկուրսիայի նպատակն է մասնակիցներին ծանոթացնել Անտիկ մշակույթին, հունահռոմեական դիցաբանությանը, ինչպես նաև զարգացնել էսթետիկական ընկալումը, ստեղծագործականությունը, սոցիալական հմտությունները։ Խաղին մասնակցելիս երեխաները սովորում են նոր տերմիններ, զարգանում է նրանց խմբային աշխատանքը, նախաձեռնողականությունը և այլն։
Մասնակիցների խումբը բաժանվում է 2/3 հոգուց բաղկացած խմբերի։ Նրանց տրամադրվում է եվրոպական հավաքածուից 8 արվեստի գործերի աղավաղկված լուսանկարներ և հանձնարարվում է գտնել բնօրինակները ցուցադրությունում։
Յուրաքանչյուր ստեղծագործության բացահայտումից հետո Էքսկուրսավարը նրանց ներկայացնում է որոշ մանրամասներ տվյալ ստեղծագործության վերաբերյալ։

 

 Ժամ և ժամանակ

Ովքե՞ր - 8-10 տարեկան երեխաներ, մանկավարժի ուղեկցությամբ
Որտե՞ղ - 18-20-րդ դդ. արևմտաեվրոպական ժամացույցների ցուցասրահ 2-րդ հարկ
Խումբը - 10-15 մասնակից
Տևողություն – 40-50 րոպե

Ժամ և ժամանակ ծրագիրը բաղկացած է երեք մասից՝ դաս-զրույցի ընթացքում ՀԱՊ-ի արևմտաեվրոպական ժամացույների հավաքածուի միջոցով մասնակիցները ծանոթանում են ժամացույցների տեսակներին, դիտարկելով դրանք որպես դեկորատիվ-կիրառական արվեստի նմուշներ, որոնք սինթեզում են արվեստն ու գիտությունը: Հարց և պատասխանի ժամանակ մանկավարժը մասնակիցներին ուղղում է հարցեր՝ էքսկուրսիայի ընթացքում սովորած նոր տերմիններն ու ստացած տեղեկությունը ամրապնդելու նպատակով: Խաղի ընթացքում մասնակիցներին հանձնարարվում է լուծել ցուցասրահում ներկայացված ժամացույցների լուսանկարներով պատրաստված գլուխկոտրուկներ և սրահում գտնել պատկերված ցուցանմուշը:
 

  


 

Պատմական ժանրը հայ գեղանկարում

Ովքե՞ր - 10-12/12-14 տարեկան երեխաներ, մանկավարժի ուղեկցությամբ
Որտե՞ղ - Հակոբ Գյուրջյանի ստեղծագործությունների ցուցասրահ, 0 հարկ
Խումբ - 10-15 մասնակից
Տևողություն – 50-60 րոպե


Պատմական ժանրի հիմանդիր Վարդգես Սուրենյանցի ցուցասրահում մասնակիցները դիտում են որոշ կտավներ։ Քննարկելով կերպարների բարոյահոգեբանական առանձնահատկությունները՝ պատկերացում են կազմում պատմական տարբեր ժամանակաշրջաններում նրանց ունեցած դերակատարման վերաբերյալ։ Ստացված գիտելիքները ամրապնդելու համար լրացնում են իրենց տրամադրված հանձնարարությունների թերթիկները։ Ինտերակտիվ քննարկում ծավալելու նպատակով մասնակիցները բաժանվում են երկու խմբի և յուրաքանչյուր խումբը մյուսին ներկայացնում է որևէ ստեղծագործություն։
  

Ամուր

Ովքե՞ր - 12-14 տարեկան երեխաներ, մանկավարժի ուղեկցությամբ
Որտե՞ղ - Ֆրանսիական արվեստի ցուցասրահ, 7-րդ հարկ
Խումբը - 10-15 մասնակից
Տևողություն – 40-50 րոպե

Էքսկուրսիայի ընթացքում մասնակիցները ծանոթանում են կերպարվեստի տեսակներին՝ գեղանկար, քանդակ, Ամուրի դիցաբանական կերպարին։ Դիտարկվում են Ֆրանսիացի նկարիչներ Ֆրանսուա Հյուբեր Դրուե կրտսեր «Օրլեանի դքսի զավակները», Ժան Օնորե Ֆրագոնարի «Ռինալդո և Արմիդա», Կարլ Վանլոյի «Նվիրաբերում Ամուրին» կտավները և Էտյեն Մորիս Ֆալկոնեի «Ամուր» քանդակը։ Մասնակիցները քննարկում են սիրո տարբեր դրսևորումները։ Ամփոփիչ առաջադրանքի ընթացքում մասնակիցները ստեղծագործում են սիրո թեմայով։
 

 

 

 

 
 ԱՅՑԵԼՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

էքսկուրսիայի տոմսի արժեք  

հայերեն                                             600 դրամ


Ինտերակտիվ էքսկուրսիաները անհրաժեշտ է պատվիրել նախապես։


Հեռ.՝ (+37410) 582161, ապա 133
Էլ. հասցե՝ nga_education@yahoo.com


 

26.03.2014 - 26.03.2014

Դաս–էքսկուրսիա «Տաղավար տոների արտացոլումը հայ միջնադարյան արվեստում. Սուրբ ծնունդը»

Մարտի 26–ին ՀԱՊ–ի որմնանկարների ցուցասրահում Մաշտոցի դպրոցի 9–րդ դասարանի սաները մասնակցեցին «Տաղավար տոների արտացոլումը հայ միջնադարյան արվեստում. Սուրբ ծնունդը» դաս–էքրսկուրսիային։ Հեղինակ և վարող՝ Քնարիկ Ավետիսյան

16.11.2013 - 10.06.2014

ԱՐՎԵՍՏԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Յուրաքանչյուր շաբաթ օր կարելի է մասնակցել ՀԱՊ-ի գիտական գծով փոխտնօրեն, արվեստաբան Անուշ Հակոբյանի կողմից ներկայացվող համաշխարհային և հայ արվեստի պատմության և տեսության դասախոսություններին:

10.02.2014 - 21.03.2014

Վ. Բրյուսովի անվան համալսարանի ուսումնաարտադրական պրակտիկա

Ս.թ փետրվարի10-ից մարտի 21-ը Հայաստանի Ազգային պատկերասրահում իրենց ուսումնաարտադրական պրակտիկան են անցկացրել Վ.Բրյուսովի պետական լեզվաբանական համալսարանի օտար լեզուների և լեզվաբանության միջմշակութային հաղորդակցման ֆակուլտետի ուսանողները:

24.10.2013 - 26.10.2013

ՍԵՄԻՆԱՐ Ժամանակակից թանգարանը և նրա գործունեության մի քանի կարևոր հիմնախնդիրները

24 հոկտեմբերի 2013 թ. Զեկուցող` Անուշ Հակոբյան Թեմա` Թանգարանային գործունեության հումանիստական ուղղվածությունը։ ժամը 11.00

19.12.2012 - 22.12.2012

ԽԱՂ-ԷՔՍԿՈՒՐՍԻԱ «ՍՏԵՂԾԵԼՈՎ ՀԵՔԻԱԹԸ»

Ավարտին է մոտենում 2012 թ.-ը, երբ մեր Երևանը հռչակվել էր գրքի մայրաքաղաք: Մինչև տարվա ավարտը և նոր տարուն ընդառաջ Հայաստանի ազգային պատկերասրահում կրկին կանցկացվի «Ստեղծելով հեքիաթը» խաղ-էքսկուրսիան:

28.10.2011 - 28.12.2011

«ԱՐՎԵՍՏԸ՝ ԱՅՍՏԵՂ ԵՎ ՀԻՄԱ» հոգեբանական թրեյնինգ

Հայաստանի ազգային պատկերասրահը հրավիրում է մասնակցելու «Արվեստը՝ այստեղ և հիմա» հոգեբանական թրեյնինգին:

19.08.2011 - 19.10.2011

ԽԱՂ-էՔՍԿՈՒՐՍԻԱ «ԴԱԼԻՆ ԵՎ ՍՅՈՒՐՌԵԱԼԻԶՄԸ»

Ցուցահանդեսի դիտումը պատանիների համար ավելի մատչելի և հետաքրքիր դարձնելու նպատակով Հայաստանի ազգային պատկերասրահը կազմակերպում է խաղ-էքսկուրսիա “Դալին և սյուրռեալիզմը”: